28e plek voor Buurtbestuurders Trouw Duurzame 100

Het project Buurtbestuurders gooit hoge ogen in Trouw Duurzame 100. Donderdag 5 oktober is in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam voor de 15e keer de Trouw Duurzame 100 lijst gepresenteerd. Het project Buurtbestuurders is binnengekomen in de lijst op de 28e plek. Een geweldige prestatie!

Deelauto’s op het Friese platteland
Het project Buurtbestuurders introduceert de deelauto op het platteland.  22 Energiecoöperaties in Friesland hebben vorig jaar aangegeven een elektrische deelauto te willen. Maar de grote commerciële partijen richten zich op de grote steden, niet op de kleine dorpen omdat die niet rendabel zijn. De Freonen Fan Fossylfrij Fryslân, een non-profit organisatie heeft het concept Buurtbestuurders bedacht. Hierin staat niet de auto centraal, maar de gebruikers: Als een lokale energiecoöperatie of Dorpsbelang 10 gebruikers kan garanderen die een kortingsabonnement van € 25,– per maand nemen, dan komt er een elektrische deelauto en eventueel een laadpaal. De coöperatieve energieleverancier EnergieVanOns en Friesland Lease maken het concept mogelijk.

Elektrische rijden bereikbaar maken
Uit onderzoek blijkt dat 1 deelauto gemiddeld genomen 5 tot 8 (tweede) auto’s vervangt. En tweede auto’s worden op het platteland volop gebruikt vanwege de afstanden en het beperkte of het geheel ontbreken van openbaar vervoer. Door oudere tweede auto’s die relatief sterk vervuilen, te vervangen door elektrisch aangedreven exemplaren die opgeladen  worden met lokaal opgewekte energie beperken we CO2 uitstoot. Het initiatief maakt tevens mogelijk dat elektrisch rijden bereikbaar wordt voor een grotere groep mensen.

Alleen al in Friesland zijn momenteel 70 energiecoöperaties actief. Hun financiële positie is de afgelopen jaren sterk gegroeid door mee te delen in de opbrengsten van het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns en door zelf duurzame stroom op te wekken. De Energiecoöperatie besteden deze opbrengsten aan duurzame projecten waaronder deelmobiliteit. De deelauto is voor veel coöperaties een favoriet thema, zeker ook omdat de deelauto sociale mobiliteit levert. De deelauto kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor boodschappen van ouderen en maaltijdbezorging. Het doel is 500 deelauto’s te realiseren in vijf jaar. Dat bespaart de CO2 en stikstof uitstoot van tenminste 2500 auto’s.

De Trouw Duurzame 100
Bij De Trouw Duurzame 100 staat de duurzame burgerbeweging centraal. Gewone mensen dus, die zich inspannen om Nederland groener, gezonder en biodiverser te maken. Vaak samen, soms individueel. Door insecten te helpen, een voedselbos te planten, afval op te ruimen, te protesteren voor het klimaat, te recyclen of spullen te delen. En ga zo maar even door. De groene beweging ‘van onderop’ is springlevend!